تشریح چالش های حمل و نقل دریایی ایران در صورت بدعهدی اروپایی‌ها

یکی از موضوعاتی که پس از برجام در حوزه حمل و نقل دریایی رفع شد ، مشکل بیمه خطوط کشتیرانی بود همچنین مشکلات موجود در حوزه موسسات رده‌بندی هم …