برگزاری نشست مشترک همکاری‌های اقتصادی راهبردی ایران و سوریه

بخش دیگری از سند مذاکرات در سوریه که به مذاکرات تهران متحول شده است در دوبخش موافقتنامه راهبردی و ضمائم آن خواهد بود . هر دو کشور با تیم کاملی …