آغاز عملیات اجرایی ۲ پروژه راه روستایی در شهرستان باوی خوزستان

دولت برای توسعه متوازن روستاهای استان خیز بلندی برداشته و روند توسعه راه‌های روستایی ، آب‌رسانی و جمع‌آوری مدارس کانکسی را در اولویت کار …