کنفرانس بین المللی مدیریت ریسک ایمنی مواد غذایی (Food Safty Risk Managment in Food Safty Chain)

دوره آموزشی بین المللی از طریق سامانه ویدیو کنفرانس

زمان برگزاری همایش: تاریخ: ۲۹ آبان الی ۲ آذر ۱۳۹۶

برگزار کننده: سازمان APO ژاپن (سازمان بهره وری  آسیا)

موضوع همایش: مدیریت ریسک ایمنی مواد غذایی

درباره همایش: دوره آموزشی تخصصی که توسط سازمان APO (سازمان بهره وری  آسیا) در ژاپن برگزار شده است، در خصوص شناسایی چالش های زنجیره تامین مواد غذایی از مزرعه تا سفره می باشد. این دوره بر اساس آخرین استاندارد های بین المللی ایمنی، بهداشت، مخاطرات، آلاینده ها و … بوده است.