همایش آموزشی-تخصصی مدیران زیارتی سیاحتی، مدیران و ناظرین بهداشتی رستورانهای سپاه

همایش آموزشی-تخصصی مدیران زیارتی سیاحتی، مدیران و ناظرین بهداشتی رستورانهای سپاه

زمان برگزاری همایش:  ۱۳ الی ۱۴ آذر ۱۳۹۶

برگزار کننده: مؤسسه خدمات رفاهی لاله بنیاد تعاون سپاه

موضوع همایش:همایش آموزشی جهت ارتقاء، افزایش دانش فنی و انتقال آخرین دستاورد های تخصصی در صنعت آشپزی برگزار گردید

درباره همایش:

مخاطبین این همایش مدیران، ریاست و کارکنان کلیه بخش های خدمات غذایی در سپاه بودند. موضوع سخنرانی اصول تعمیر و نگه داری ماشین آلات و تجهیزات آشپزخانه صنعتی بود که در محور های ذیل سخنرانی انجام گردید:

  • فرآیند طراحی و راه اندازی مراکز غذایی
  • ارکان آشپزخانه صنعتی
  • شاخص ارزیابی تامین کنندگان ماشین آلات و تجهیزات
  • نمونه طراحی آشپزخانه صنعتی
  • بررسی موردی اصول تعمیر و نگه داری ماشین آلات و تجهیزات
  • بررسی موردی اصول تعمیر و نگه داری ابنیه
  • آخرین دستاورد های صنعت آشپزی در حوزه ماشین آلات و تجهیزات