اهدای جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد خوشاب

۱۵سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) اهدا شد.