آغاز مرحله نهایی مسابقات فوتسال لیگ دسته سه کشوری در شهرستان شوط

مسابقات فوتسال لیگ دسته سه کشوری به مدت ۵ روز در شهرستان شوط ادامه خواهد داشت .